Чи встигне Рада VIII скликання проголосувати за закон про середню освіту

Чи встигне Рада VIII скликання проголосувати за закон про середню освіту

29 травня Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України розгляне поданий Кабінетом міністрів України проект закону №10204 про повну загальну середню освіту.

Необхідність прийняття такого закону обумовлюється потребою в нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття Закону України «Про освіту» у 2017 році.

Прийняття документа сприятиме досягненню стратегічних цілей, визначених Програмою діяльності уряду, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 грудня 2016 р. №988-р, а саме: підвищенню якості загальної середньої освіти; розширенню автономії шкіл з метою реалізації проектів державно-приватного партнерства; формуванню в учнів необхідних для життя компетентностей; розвитку закладів освіти усіх форм власності тощо.

Даний законопроект урегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема:

 • доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність;
 • забезпечення якості повної загальної середньої освіти та академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти;
 • мови освіти в закладах загальної середньої освіти;
 • сертифікації педагогічних працівників;
 • ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів;
 • засад здійснення інституційного аудиту;
 • самоврядування в закладах освіти, зокрема учнівського та батьківського;
 • прав та обов’язків учасників освітнього процесу;
 • розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

На думку авторів, реалізація проекту позитивно впливатиме на:

 • забезпечення рівності прав та інтересів закладів освіти незалежно від форми власності, підвищення рівня захищеності прав дітей на здобуття якісної загальної середньої освіти;
 • визначення обсягу повноважень та меж компетенції органів влади;
 • задоволення потреб регіонів у частині удосконалення управління освітою, забезпечення децентралізації управління системою освіти та чіткого розмежування повноважень між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо заснування закладів загальної середньої освіти, їх ліцензування та здійснення інших функцій;
 • упорядкування трудових відносин у закладах загальної середньої освіти.

«Це дуже прагматичний документ, він вже не стільки про ідеї та основи побудови нової освітньої системи, скільки про деталізацію закладених реформою механізмів. Тут і про гнучкість освітньої траєкторії дитини — можливість перезараховувати позакласні предмети, навчатись вдома та при лікарнях, більше умов для забезпечення реального вибору «вибірковихј дисциплін. Для вчителів — алгоритми забезпечення власної автономії та права вибору освітніх підходів, нові надбавки та свобода у підвищенні кваліфікації. Для батьків — механізми для створення справді безпечної школи для наших дітей», — зазначає міністр освіті і науки України Лілія Гриневич.

Про більш детальний аналіз законопроекту, а також наслідки його прийняття для дітей, батьків та вчителів «Судово-юридична газета» вже писала раніше.  

Також ми публікували роз’яснення КАС ВС щодо спеціальностей, за якими здобувається юридична освіта.

Comments are closed